violin 4/4, fine violin, made by master

$1,500.00
Posted
Bloor St, Mississauga, ON L4Y 3T6, Canada(View Map)

Description

Fine violin, size 4/4, for profesional player or advanced level student made by Jan Podesva, Brno, 1936 fresh made set up, new bridge, new sound-post, new pegs Jan Podesva is known for making modern violin, model Strad and Guarnerri. This one is model Strad. Top very fine europien spruce, tight grain, back and sides curly maple. Amazing sound, loud warm tone! Here is the web http://biomedical.materialise.com/sites/default/files/public/BME/General%20Images/MIA/cat3.pdf His name is on page No3, as a successfully maker of copy of Strad violins. Dominantní člen houslařského rodu Podešvů, otec Jana a Františka. V letech 1902–1906 se vyučil ve firmě Lídl v Brně, pod vedením houslářského mistra Josefa Wernera. Po vyučení u firmy a po odchodu Josefa Wernera v roce 1910 se stal dílovedoucím. V letech 1911–1914 vyučil jiného skvělého housláře Antonína Gallu z Lelekovic u Brna. V roce 1920 se osamostatnil v Brně, kde si zřídil dílnu na Křenové ulici. Během druhé světové války se i s dílnou přestěhoval do Čechyňské ulice v Brně. Za války, v listopadu 1944 byla dílna zničena. V roce 1945 dostal náhradou dílnu v Pánské ulici v Brně. V roce 1972 ukončil houslařskou činnost, pokračovat mu nedovolily vzrůstající potíže se zrakem.Sám Jan Podešva byl dobrým hudebníkem , hrál na violoncello a na klarinet. Zajímal se i o hru na dechové nástroje, dokonce byl údajně prvním saxofonistou na Moravě.V roce 1958 spoluzakládál Kruh umělců houslařů. Používal modely Stradivariho a Guarneriho. Jeho nástroje jsou po řemeslné stránce dobře vypracovány.

851 visits
About the Poster
Sign in or register to see this poster's details, including:
  • When they joined Kijiji
  • How quickly they respond
  • Other ads they have posted
  • Phone number (if available)

Contact Poster

Kijiji filters and masks emails for security reasons. By clicking on "Send Email", you consent to this action in accordance with our Terms of Use and Privacy Policy.

Take steps to make your Kijiji transactions as secure as possible by following our suggested safety tips.Read our Safety Tips

My Favourites ()

Recently Added: